សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នម៉ាស់ដែលមានសារជាតិគីមីគឺកំពុងតែដាក់លក់នៅលេីទីផ្សាយេីងហេីយ។ ព្រោះថាម៉ាស់ដែលបងប្អូនបានពាក់នោះវាមានសារជាតិគីមីខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេ ចឹងហើយយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ទាំងអស់គ្នា ជៀសវាងមានបញ្ហា!

ជាពិសេសបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តពាក់ម៉ាស់ ព្រោះថាម៉ាស់ដែលបងប្អូនបានទិញមកពាក់គឺវាស្ទើតែ ៩០% ហើយដែលបងប្អូនមិនបានយកមកបោកទឹកសម្អាតវាចេញ ពេលដែលទិញភ្លាមគឺយកមកពាក់ភ្លាមដោយមិនគិតថាវាមានមេរោគក្នុងនោះផងដែរ។

សូមបញ្ចាក់ផងដែរថា ប្រសិនបើបងប្អូនពាក់ម៉ាស់សូមមេត្តាសម្អាតឲ្យបានស្អាតសិនមុនហ្នឹងពាក់ ព្រោះវាបណ្ទាលឲ្យប៉ះពាល់លើស្បែកមុខរបស់យើងផងដែរ ជាពិសេសបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាមុន មិនត្រូវយកម៉ាស់មកពាក់ពីលើថែមទៀតទេ នេះហើយធ្វើឲ្យយើងកាន់មានបញ្ហាខ្លាំងឡើង។ សូមជួយ Share ទាំងអស់គ្នាដេីម្បីចែករំលែកបន្ត។

សម្រួលអត្ថបទ៖ ចំបុី

ផ្តល់មតិយោបល់ទីនេះ
SHARE