រាជធានីភ្នំពេញ៖ បើយោងតាមការប្រកាសអន្តរក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ចេញផ្សាយ​តារាង​តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ដែល​ត្រូវ​លក់រាយ​តាម​បណ្តា​ស្ថានីយ​ប្រេង​ទូទាំងប្រទេស​កម្ពុជា​ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ នេះថា ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧​ នេះទៅសម្រាប់អនុវត្តមិន​ឲ្យលក់លើសតម្លៃជាដាច់ខាត។ សម្រាប់​សាំង​ធម្មតា​ត្រូវ​លក់​មិន​ឲ្យ​លើសពី ៣.៩០០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​។ ចំណែកឯតម្លៃ​ម៉ា​ស៊ូ​ត ត្រូវ​លក់​មិន​ឲ្យ​លើសពី ៣.៦០០​រៀល​ក្នុង​១​លីត្រ​៕

សម្រួលដោយ៖ NCN

ផ្តល់មតិយោបល់ទីនេះ