មានពាក្យចចាមអារ៉ាមួយទៀតហើយដែលទាក់ទងទៅនឹងកាបែកធ្លាយ នៃរូបរាងរបស់ Smart Phone របស់ក្រុមហ៊ុន Vivo ដែលគេសង្ស័យថា ជា Vivo X30។ ដែល Vivo x30 នេះអេក្រងលាតរស្ទើ 100% នៃ ផ្ទៃខាងមុខរបស់ទូរស័ព្ទ បំពាក់នូវ Virtual  Home Button និងមាន Processor ប្រភេទ Snapdragon 845 និង ទំហំផ្ទុក 256/512 GB ។

នេះជារួបភាពដែលបែកធ្លាយអំពីរ Vivo X30

ប្រភព ៖ ចុចទីនេះ


Typing : – BluePage –

ផ្តល់មតិយោបល់ទីនេះ
SHARE