ក្រុមហ៊ុន OPPO ជាក្រុមហ៊ុនផលិត Smart Phone របស់ចិន ដែលមានជំនាញខាងថត Selfie កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបានបង្ហើបនូវរួបរាងនៃ Smart Phone ដែលមិនទាន់ដាក់លក់មូួយមូលដែលគឺ OPPO R15 ជាមួយគ្នានេះដែរ មាន មួយ Model ទៀតហើយដែលត្រៀមដាក់បង្ហាញគឺ OPPO F7។

OPPO F7 នេះនឹងមានសមត្ថភាពដូចជា៖

  • Display : 6.2 Inch 19:9
  • Camera មុខ  : 25MP

ព័ត៏មានផ្សេងៗមិនទាន់ត្រូវបានទទួលច្បាស់ការនៅឡើយទេ។

ប្រភព ៖

ព័ត៏មានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងអានបន្ថែមទីនេះ ចុចទីនេះ

ផ្តល់មតិយោបល់ទីនេះ
SHARE